W zleceniu: Ekran „Klient”

Przycisk: Przekaż

Przycisk służy do oddania zlecenia. Po jego naciśnięciu zlecenie wróci do systemu w celu wyboru innej taxi do zlecenia.

W Panelu Administracyjnym w opcjach konfiguracyjnych systemu, można zablokować wykorzystanie tego przycisku (na przykład, gdy korporacja pracuje z dyspozytorkami i to one podejmują decyzję o przekazaniu zlecenia) oraz określić czy taxi przekazujące zlecenie ma zostać przełączone w stan zajęty czy w stan wolny.

Przycisk: SMS na miejscu

Wysyła SMS do klienta z informacją, o oczekującym pod adresem taxi.

Treść SMSa oraz dostępność opcji można zmienić w Panelu Administracyjnym korporacji.

Przycisk: Centrala

Patrz Ekran 2.

Przycisk: Zadzwoń

Przycisk służy do zgłoszenia prośby do dyspozytorni, aby skontaktowała się z klientem, który nie wychodzi do taksówki.

W trybie bezpośredniego odbierania rozmów przez kierowców, gdy kierowca chce połączyć się z pasażerem powinien zadzwonić na numer telefonu korporacji. System wtedy połączy go z klientem.

Działanie przycisku może być zablokowane opcją konfiguracyjną w Panelu Administracyjnym.

Przycisk: Klient

Odbierając klienta i rozpoczynając kurs należy wybrać przycisk KLIENT (opcja ta jest aktywna tylko wtedy, gdy jest znana pozycja GPS taksówki). Automatycznie taksówka przełącza się w stan KURSEM i odwozi klienta w podane przez niego miejsce docelowe.

Zależnie od ustawień systemu, taksówkarz może zostać zapytany o strefę docelową oraz o szacowany czas kursu.

Przycisk: Mina

Po dojechaniu pod podany przez klienta adres i odczekaniu pewnego czasu (w zależności od konfiguracji systemu) uaktywni się przycisk MINA. Przycisk ten pozwala taksówkarzowi na zgłoszeni miny, czyli anulowanie zlecenia z powodu nie obecności klienta.